WELCOME UKRAINIANS

    1.    ECC Network Services Open to Ukrainian Citizens in the EU

           Послуги мережі Європейського споживчого центру (ECC-net) доступні для громадян України в межах ЄС

 

     2.   Contact us:

             email :  eccnet-it@ec.europa.eu (you can write in Italian, English, French, Spanish, German and Ucranian)

             Ви можете писати італійською, англійською, французькою, іспанською, німецькою та українською мовами

             phone: +39 06 44238090 (the operators can answer in Italian and English)

             оператори можуть відповідати італійською та англійською мовами

             phone:   +39 0471 980939 (the operators can answer in Italian, English and German)

             оператори можуть відповідати італійською, англійською та німецькою мовами

 

    3.    Information for people fleeing the war in Ukraine

           Інформація для людей, які тікають від війни в Україні

 

     4.   Important notice for ucranian refugees: obligation to declare cash at the custom

           Важливе повідомлення для українських біженців: митний обов'язок декларувати готівку

 

     5.    Helpline in Russian and Ukrainian: 

Here comes the new Helpline 'EU solidarity with Ukraine'. In addition to the 24 official EU languages, the Commission has launched a dedicated Ukrainian and Russian language service for questions related to 'EU solidarity with Ukraine'. Anybody in the EU and from abroad can contact the Europe Direct Contact Centre, and receive replies in Ukrainian and Russian.

           Телефонна лінія російською та українською мовами

Ось нова лінія допомоги «Європейська солідарність з Україною». Крім 24 офіційних мов ЄС, Єврокомісія запустила спеціальний сервіс української та російської мов з питань, пов'язаних з «солідарністю ЄС з Україною». Будь-хто в ЄС і з-за кордону може зв'язатися з Європейським прямим контактним центром і отримати відповіді українською та російською мовами.

RENTING A CAR IN THE EU - ОРЕНДА АВТОМОБІЛІВ В ЄС
LONG-TERM AND SHORT-TERM ACCOMMODATION IN THE EU - ДОГОВОРИ НА ПРОЖИВАННЯ В ЄС
PASSENGER RIGHTS IN THE EU (GENERAL AND AIR TRAVEL) - ПРАВА ПАСАЖИРІВ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН
CANCELLATION RIGHTS (COOLING-OFF PERIOD) - ПРАВО НА СКАСУВАННЯ (ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ)
LEGAL AND COMMERCIAL GUARANTEES - ЮРИДИЧНІ ТА КОМЕРЦІЙНІ ГАРАНТІЇ
MOBILE PHONE SERVICES IN THE EU - ПОСЛУГИ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ В ЄС
PASSENGER RIGHTS (TRAINS, COACHES & BOATS) - ПРАВА ПАСАЖИРІВ (ПОЇЗДИ, АВТОБУСИ ТА ЧОВНИ)
RIGHT TO A BASIC BANK ACCOUNT - ВАШЕ ПРАВО НА ОСНОВНИЙ БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК

Follow Us


euministero sviluppo economicoProv Bolzano

 

 

Your Europe

 

Adiconsum - Associazione Difesa Consumatori dal 1987

Verbraucherzentrale Südtirol

© 2021 ECC-NET Centro Europeo Consumatori Italia